Conferentie

Ethnography and Artistic Research

De wijze waarop kunstenaars omgaan met onderzoek rond, in en over het eigen artistieke werk vertoont vaak genoeg raakpunten met een etnografische aanpak. In de eerste plaats is het object en subject van artistiek onderzoek problematisch: de kunstenaar onderzoekt de eigen creatieve processen en uitkomsten, beschouwt zichzelf als een ander, objectiveert zichzelf als subject. Daarbij wordt hij voortdurend geconfronteerd met de blik van de cultuur. In de tweede plaats zal de artistieke onderzoeker het ontstaan en de evolutie van zijn project documenteren en analyseren. Het doel is hier zowel begrip als communicatie van deze artistieke praktijken. Een derde element is dan de wijze, de methode die de artistieke onderzoeker ontvouwt om tot duidelijke reflectie en communicatie te komen. Deze methode ontleent zeer veel aan de etnografische methode waarbij de ‘participerende observator’ zelfs eerder een ‘observerende participator’ is: de kunstenaar is altijd hoofdparticipant in het creatieproces en zoekt van daaruit (en daarbinnen) naar het in kaart brengen van dat proces, diens materialen en contexten.

Het is vanuit deze verschillende invalshoeken dat het Kunstenplatform en de Schools of Arts van de Erasmus Hogeschool, het RITCS en het KCB, op 12 november een Symposium Ethnography and Artistic Research organiseren in de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten te Brussel. Klik hier voor meer informatie of download de call for papers.

Praktisch
Het symposium Ethnography and Artistic Research gaat door op donderdag 12 november 2015 (namiddag) in de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten te Brussel (routebeschrijving). Voertaal is Engels.

Geïnteresseerde onderzoekers sturen voor 20 september een kort CV en abstract van maximum 750 woorden naar Klaas Tindemans (email), samen met een kort overzicht van hun technische noden. Voor meer informatie over de call en het symposium kan u ook steeds bij hem terecht.

Kunstenplatform Brussel stelt een travel grant ter beschikking voor een buitenlandse junior onderzoeker, die een presentatie verzorgt op het symposium. Kandidaten die hier gebruik van willen maken, worden verzocht om bij hun aanvraag een schatting van de reis- en verblijfskosten toe te voegen. Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij Annelore Brantegem (email).